Dziś jest wtorek, 18.02.2020, imieniny Konstancji, Maksyma
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej » Aktualności » NOWE STAWKI OPŁATY ZA ODPADY. CZYLI DLACZEGO ŚMIECI BĘDĄ DROŻSZE???

NOWE STAWKI OPŁATY ZA ODPADY. CZYLI DLACZEGO ŚMIECI BĘDĄ DROŻSZE???

NOWE STAWKI OPŁATY ZA ODPADY. CZYLI DLACZEGO ŚMIECI BĘDĄ DROŻSZE???

NOWE STAWKI OPŁATY ZA ODPADY. CZYLI DLACZEGO ŚMIECI BĘDĄ DROŻSZE???

W związku z licznymi pytaniami zadawanymi przez mieszkańców gminy dotyczącymi sytemu gospodarki odpadami, w szczególności stawki opłaty za odpady chcielibyśmy przybliżyć w kilku zdaniach jak obecnie przedstawia się sytuacja w Gminie Malanów. Czyli co? Jak? Za ile?

Zacząć należy od tego jak kształtowały się ilości odpadów na przestrzeni lat. Przypomnijmy tylko, że „rewolucja” w gospodarce odpadami rozpoczęła się 1 lipca 2013 roku. Dla porównania jak wyglądało to przed startem nowego systemu analiza obejmuje lata 2012-2018. Zestawienie ilości odpadów w poszczególnych latach z podziałem na odebrane od mieszkańców oraz zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przedstawia poniższa tabela.

Rok

Ilość śmieci (t)

 

Odebrane od mieszkańców

Zebrane w PSZOK

Łącznie

2012

331

 

331

2013

591,8

 

591,8

2014

965,3

39

1004,3

2015

1234,8

54,5

1289,3

2016

1058,0

54,8

1112,8

2017

1172,7

87,3

1259,9

2018

1354,5

166,2

1520,7

Jak łatwo zauważyć ilość odpadów oddanych przez mieszkańców gminy Malanów na przestrzeni siedmiu lat wzrosła prawie pięciokrotnie z 331,0 t w roku 2012 do 1520 t, w roku 2018.

Kolejną istotną sprawą jest organizacja systemu odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy, a dokładniej mówiąc organizacja przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz koszty z tym związane. Inaczej jak w przypadku ilości odpadów tutaj chcielibyśmy skupić się na trzech ostatnich postepowaniach przetargowych. Wyniki oraz formy poszczególnych przetargów przedstawia tabela poniżej.

Okres od

Okres do

Forma przetargu

Wynik przetargu

 01.07.2015 30.06.2017

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

448 263,90 zł

 01.07.2017 30.06.2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

956 448,00 zł

 01.07.2019 30.06.2020

Odbiór odpadów komunalnych

478 224,00 zł

Jak można zauważyć z tabeli powyżej niedawno rozstrzygnięty przetarg na okres od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 został zorganizowany tylko w formie odbioru odpadów komunalnych do czego zobligowała nas uchwała Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina”, którego Gmina Malanów jest członkiem. Niestety kwota przetargu okazała się w skali roku identyczna jak poprzedniego z tym, że poprzedni obejmował odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych a obecny tylko odbiór. Czyli w przypadku obecnego przetargu Gmina Malanów sama pokrywać będzie koszty związane z zagospodarowaniem odpadów. Powiedzieć należy, że szacowane koszty zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Malanów na podstawie danych za rok 2018 wyniosą 300 -350 tys. zł. Jak wynika z powyższych danych łączny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wyniesie ponad 800 tys. zł. Natomiast obecne przychody z tytułu opłaty za odpady komunalne ponoszonej przez mieszkańców przy zachowaniu obecnych stawek wynoszą 488 574,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy Malanów podjęła uchwałę w sprawie nowych stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z poniższym:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1)      14,00 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

2)      28,00 zł – dla dwuosobowego gospodarstwa domowego

3)      40,00 zł – dla trzyosobowego gospodarstwa domowego

4)      50,00 zł – dla czteroosobowego i większego gospodarstwa domowego

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1)      30,00 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

2)      60,00 zł – dla dwuosobowego gospodarstwa domowego

3)      80,00 zł – dla trzyosobowego gospodarstwa domowego

4)      100,00 zł – dla czteroosobowego i większego gospodarstwa domowego

Podsumowując powiedzieć należy wprost, że podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest nieunikniona. Składa się na to wiele czynników takich jak: stale rosnąca ilość oddawanych odpadów przez mieszkańców, wyniki postępowania przetargowego na odbiór odpadów i rosnące koszty zagospodarowania odpadów komunalnych. Mam nadzieje, że przybliżyliśmy mieszkańcom jak obecnie przedstawia się sytuacja w gospodarce odpadami na terenie gminy oraz skąd wynikają nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.               

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej w Malanowie


Pozostałe aktualności